قطع همکاری انجمن آوای بوم و شرکت توسعه گردشگری شهرداری

انجمن پرنده شناسان آوای بوم بدینوسیله به اطلاع عموم علاقه مندان به فعالیت پرنده نگری می‌رساند، این انجمن از دی ماه سال جاری به منظور پیگیری هر چه بهتر آرمان های زیست محیطی خود و تمرکز بر فعالیت‌های حفاظتی و آموزشی مجبور به قطع همکاری با شرکت توسعه گردشگری شهرداری اصفهان گردید و لذا ادامه فعالیت مرکز پرنده نگری اصفهان واقع در مجموعه تفریحی صفه مستقل از فعالیت های انجمن پرنده شناسان آوای بوم می باشد.

لازم به توضیح است که انجمن پرنده شناسان آوای بوم در بهمن 96 و در جهت انجام رسالت های خود به عنوان یک جمعیت دواطلبانه و مردم نهاد تصمیم به آغاز همکاری با شرکت توسعه گردشگری شهرداری اصفهان با عنوان “مرکز پرنده نگری اصفهان” نمود اما پس از گذشت حدود یکسال و با توجه به شرایط پیش آمده، تصمیم اعضا برآن شد که امکان برآورده شدن اهداف و آرمان‌های زیست محیطی انجمن در چرخه های اداری مرسوم آن اداره فرآهم نمی باشد و لذا ضمن قطع همکاری، کمافی السابق و با تکیه بر ظرفیت های موجود به ادامه فعالیت در حوزه های آموزش های زیست محیطی، حفاظت و پرنده نگری و… در مقیاس منطقه ای، استانی و ملی می‌پردازد.
هم‌چنین انجمن پرنده‌شناسان آوای بوم همانند گذشته با سایر بخش‌های شهرداری اصفهان همکاری داشته و تلاش می‌کند با بهره‌گیری از حمایت مجموعه شهرداری، برنامه‌های مرتبط را اجرا کند.