بوم گپ

بوم گپ, گروه تلگرامی برای همراهان آوای بوم

پس از انتشار شرایط جدید عضویت در آوای بوم و تغییر نام باشگاه پرنده نگری، در راستای سهولت عضوگیری، گروه تلگرامی که در گذشته با نام شناسایی پرندگان، صرفا جهت شناسایی عکس های پرنده ها فعالیت داشت به گروهی به نام بوم گپ تغییر نام پیدا کرد .

بوم گپ علاوه بر اینکه مانند گذشته برای شناسایی و یادگیری اطلاعات پرندگان استفاده میشود از این به بعدگروهی خواهد بود جهت نزدیکی بیشتر همراهان آوای بوم و علاقه مندان به پرندگان.

از دیگر فعالیت های بوم گپ  اطلاع رسانی در ارتباط با فعالیت های داوطلبانه ی آوای بوم، اعلام برنامه های گوناگون و دریافت پیشنهادات و نظرات در ارتباط با برنامه های مرکز پرنده نگری اصفهان خواهد بود.

از طرفی با ایجاد این گروه مجازی، آوای بوم برای انجام فعالیت های مرتبط در شهرهای مختلف از تمامی افراد دردیگر شهرها دعوت به عمل آورد.