پرنده نگری به همراه انجمن سبزاندیشان مهربین

پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸ در یک برنامه پرنده نگری در ناژوان اصفهان، میزبان انجمن سبزاندیشان مهربین شهرستان خمینی شهر بودیم. در این برنامه مهمانان عزیزی از شورای شهر اصغر آباد خمینی شهر و ادارات حفاظت از محیط زیست خمینی شهر و کاشان داشتیم.

در این برنامه پس از بازدید از لانه چرخ ریسک پشت بلوطی و مشاهده این پرنده زیبا تعداد ۱۲ گونه پرنده به شرح زیر مشاهده و ثبت شد:

🕊 چرخ ریسک پشت بلوطی
🕊 چرخ ریسک بزرگ
🕊 پری شاهرخ
🕊 دارکوب باغی
🕊 بلبل
🕊 هدهد
🕊 سار
🕊 کبوتر جنگلی
🕊 گنجشک خانگی
🕊 زاغی
🕊 کلاغ ابلق
🕊 مینا